retagsledning

Results 1 - 1 of 1Sort Results By: Published Date | Title | Company Name
Published By: Mitel     Published Date: Jun 29, 2016
Dagens affärsvärld rör sig allt snabbare. Konkurrensen blir tuffare, tekniken mer avancerad och spelfältet är globalt. Kultur, teknik och fysiska element samverkar och gör att förhållandena förändras snabbare än någonsin. Ett exempel är att allt mer frihet efterfrågas när det gäller sättet att arbeta, och trenden med egna enheter (BYOD). Ett annat är att tekniken utvecklas allt snabbare med nya enheter, plattformar och tillämpningar. Allt detta gör att gränserna mellan länder och regioner suddas ut allt mer.
Tags : 
bästa praxis, företag optimering, företagsledning, produktivitet, business intelligence, work 3.0, bring your own device, best practices, business management
    
Mitel
Search Resource Library      

Add Resources

Get your company's resources in the hands of targeted business professionals.